Funcard | Повече забавления на по-добра цена
Сайтът използва бисквитки, за да подобри потребителското изживяване. За повече информация натиснете тук

Общи условия

Добре дошли на Интернет страницата www.funcard.club, администрирана и поддържана от "ФЪН КАРД" ЕООД.

Моля, прочетете докрай настоящите Общи условия преди да поръчате, активирате или използвате Карта FunCard.

 1. Oбщи положения

  1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Фън Кард" ЕООД и лицата, които закупуват, активират и използват карти за отстъпки FunCard.

  2. "ФЪН КАРД" ЕООД e дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Витоша, ул. Слав Караславов № 1, ЕИК: 205542267, телефон за връзка 0885329405, имейл за контакт [email protected] (накратко "FunCard").

  3. Дружеството оперира уебсайта www.funcard.club („Уебсайта“) чрез който потребители могат закупят от "ФЪН КАРД" ЕООД абонаментни карти, с които да използват услуги на преференциални цени и/или при преференциални условия при партньори, с които FunCard има сключени споразумения за партньорство.

  4. С натискане на бутона „Съгласявам се с Общите условия“ при изпращане на поръчка за закупуване на Карта, при регистрация на Уебсайта с цел активиране на Карта или при използването на Картите FunCard в Търговските обекти на партньори, вие се съгласявате с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

  5. С приемането на Общите условия Вие се съгласявате да бъдат обработвани предоставените от Вас лични данни на основание сключения с FunCard договор за целите на предоставяната от FunCard услуга. Такива данни са имена, телефонен номер, адрес и имейл и други данни.

  6. Подробна информация за видовете лични данни, които събираме и обработваме, с каква цел и за какъв срок, както и какви са Вашите права да контролирате тези действия, можете да намерите в секция „Политиката за поверителност“ на следния линк

 

 1. Дефиниции

  1. Абонаментна такса“ – годишната абонаментна цена за 1 (една) Карта, валидна към датата на закупуване на Картата.

  2. Вие“/“Ползвател“– означава всяко лице, което подава заявка за закупуване на Карта FunCard през Уебсайта или прави регистрация на вече закупена Карта на Уебсайта или използва Карта FunCard за получаване на Услуги и Отстъпки в Търговските обекти на Партньори, дори да не е закупило лично Карта или регистрирало лично на Уебсайта на FunCard.

  3. Карта” документ на пластмасов носител, без чип и магнитна лента, върху който е изписан код на картата, без имена или други данни, идентифициращи картодържателя. Картата Ви дава право да използвате услугите, предлагани от Партньорите на FunCard, и се използва за регистрирането на посещенията Ви в Търговските обекти на Партньорите. С Картата не могат да се извършват плащания.

  4. Наложен платеж“ - допълнителна услуга, при която пратката се доставя на получателя срещу заплащане на определена от изпращача сума.

  5. Общи условия на FunCard” – настоящите условия, които уреждат закупуването, регистрацията, активирането на Картите и използването Услугите и Отстъпките в Търговските обекти на Партньори, и които са оповестени на Уебсайта на FunCard и могат да бъдат изменяни и актуализирани от него от време на време.

  6. Отстъпки” – преференциалните цени и/или условия, които Ползвателите на Карти могат да получават при ползването на Услуги в Търговски обекти на Партньори на FunCard, които са описани на Уебсайта на FunCard.

  7. Срок на абонамента“ – периодът на валидност на Картата, през който може да бъде използвана в Търговските обекти за получаване на Услугите и Отстъпките. Срокът на абонамента е едногодишен, като започва от датата на получаване на Картата чрез регистрация на Уебсайта на FunCard.

  8. Партньор“ – юридическо лице, което предоставя определени Услуги в Търговските си обекти, за чието използване Ползвателите имат право на ценова отстъпка и/или други преференциални условия след представяне на Карта.

  9. Търговски обекти” – мястото/местата, където Ползвателите могат да ползват Услугите и Отстъпките, подробно описани на Уебсайта на FunCard.

  10. Уебсайт на FunCarde уебсайтът, достъпен на следния адрес: www.funcard.club

  11. Услуги” услугите, предоставяни в Търговските обекти от Партньори на FunCard, за които Ползвателите използват Отстъпки, подробно описани на Уебсайта на FunCard.

 

 1. Предмет на Общите условия

  1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Вас и FunCard във връзка със закупуването, активирането на Карти през Уебсайта на FunCard (Раздел IV и V по-долу) и условията, при които можете да използвате Картите за получаване на Отстъпки в Търговските обекти на Партньорите на FunCard, вкл. условията за подновяване и преиздаване на Карти (Раздел VI и VII по-долу).

 

 1. Поръчка, цена, плащане и доставка на Карти

  1. Поръчка

   1. Всяко лице, което е навършило 18 години, може да закупи Карта FunCard по един от следните начини:

 1. чрез Уебсайта, като поръча Карта чрез менюто „Заяви своята карта сега“ и попълни полетата за данни за контакт;

 2. чрез формата за контакт на Уебсайта; или

 3. като се свържете с нас във Facebook или Instagram.

   1. След получаване на заявката за Карта, служител на FunCard ще се свърже с Вас по имейл за потвърждаване на покупката.

   2. С изпращането на поръчка на Карта и получаване на потвърждение на поръчката, за Вас възниква задължение за плащане на Абонаментната такса.

 

  1. Цена и плащане

   1. Абонаментната такса е в размера, обявен от FunCard на Уебсайта към момента на поръчката, освен ако FunCard не е предоставил отстъпка от официално обявената цена с код или по друг начин.

   2. Можете да заплатите Абонаментната такса по един от следните начини:

 1. с кредитна или дебитна банкова карта;

 2. с банков превод;

 3. с наложен платеж;

 4. лично – в някой от обектите, посочени на Уебсайта на FunCard.

   1. При избран метод на плащане с банкова карта, след финализирането на поръчката ще бъдете пренасочени към платежната платформа на доставчика на платежни услуги, където следва да въведете необходимите данни за банковата Ви карта. Информацията за Вашата карта се обработва от доставчика на платежни услуги съобразно неговата политика за поверителност. Вие се задължавате да спазвате указанията за извършване на плащане и общите условия на съответния доставчик, включително да заплатите приложимите такси (ако има такива).

   1. Във всички случаи, когато е избран метод на плащане, включващ участието на трета стана – доставчик на платежни услуги, Вие се задължавате да спазвате указанията за извършване на плащане и общите условия на съответния доставчик, включително да заплатите приложимите такси (ако има такива).

   2. При избран метод на плащане с наложен платеж, Абонаментната такса се заплаща на куриера при получаването на Картата заедно с цената за доставка съобразно действащата тарифа на куриера.

   3. При избран метод на плащане лично в някой от обектите на FunCard, плащането на Абонаментната такса се извършва в брой или чрез ПОС терминал.

 

  1. Доставка

   1. Можете да получите закупената от Вас Карта:

 1. лично в някой от обектите, посочени от FunCard, посочени на Уебсайта, като доставката на Картата до тези обекти от FunCard е безплатна;

 2. на посочен от вас адрес чрез доставка от куриер като заплатите дължимата цена за доставка (съобразно действащия тарифен план на куриерската фирма).


 

 1. Регистрация и активиране на Карти

  1. За да можете да използвате Картата за получаване на Услуги и Отстъпки в Търговските обекти, тя трябва да бъде активирана чрез регистрацията Ви на Уебсайта. Регистрацията е необходима, както когато Картата е закупена лично от Вас, така и когато Картата е закупена от трето лице за Вас (като напр. работодател, роднина, приятел и др.).

  2. На Уебсайта могат да се регистрират само пълнолетни лица. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с което декларира, че е навършило 18 години.

  3. Регистрацията се извършва със следните стъпки:

 1. Създайте свой профил (ако все още нямате такъв) с попълване на задължителните полета с данни;

 2. Влезте във Вашия профил и от меню „Моят профил“ изберете „Активиране на Карта FunCard“;

 3. Въведете номера на Картата, изписан върху лицевата й страна и натиснете бутона „Активирай“;

 4. Процесът по активиране на Картата е завършен и вече може да използвате своята Карта FunCard за Отстъпки в Търговските обекти при нашите Партньори.

  1. За избягване на съмнение, Срокът на абонамента започва да тече от момента на получаване на Картата, а не от нейното активиране.

  2. За да извършите регистрация и активиране на Картата, следва да предоставите пълни и актуални данни, както и да ги актуализирате в случай на промяна в срок от 7 дни чрез въвеждане на новите данни в меню „Моят профил“.

  3. Вие лично въвеждате и актуализирате данните в своя профил, и в случаите когато Картата е закупена за Вас от трето лице (работодател, роднина, приятел и др.).

  4. С попълването на данните, Вие декларирате тяхната вярност и изчерпателност.

 

 1. Условия за ползване на Картите

  1. Картата FunCard може да бъде използвана за получаване на Услугите и Отстъпките, описани на Уебсайта за Срока на абонамента.

  2. Доколкото е възможно, FunCard поддържа актуална информация за предлаганите Услуги и Отстъпки на Уебсайта. Съветваме Ви преди да използвате конкретна Услуга да проверите дали тя може да бъде използвана с Карта FunCard и каква е приложимата за нея Отстъпка.

  3. Имате право на Отстъпки при използване на Услугите при нашите Партньори при условията и сроковете, обявени на Уебсайта.

  4. Можете да използвате Услугите и Отстъпките като представите своята Карта на служител на Партньора в съответния Търговския обект. При счупена или повредена Карта, Партньорът може да откаже предоставянето на Отстъпка за предлаганата от него Услуга.

  5. Картата може да бъде използвана веднъж на всеки 8 часа при един Партньор.

  6. В случай, че Отстъпката е намаляване на част от цената на Услугата, дължите доплащане на цената съобразно обявената информация на Уебсайта. При отказ за доплащане, Партньорът може да откаже предоставяне на Услугата.

  7. Картата може да бъде използвана за получаване на Отстъпки само за посочените Услуги. За останалите услуги, предлагани от Партньора или за допълнителни екстри към Услугите, следва да заплатите пълния размер на официално обявената цена, за да може да използвате съответната Услуга.

  8. Всички цени на Услуги и Отстъпките са валидни до момента, в който бъдат променени от Партньора. Всяка такава промяна се отразява на Уебсайта своевременно.

  9. Отстъпките с Карта FunCard не могат да бъдат комбинирани и добавяни към други отстъпки, предлагани от Партньора, освен ако това не е изрично посочено на Уебсайта в информацията за съответния Партньор и предлаганите от него Услуги и/или Отстъпки.

  10. Можете да използвате Услугите и Отстъпките съобразно работното време на съответния Търговски обект или по различно време, ако такова е обявено в условията за получаване на Отстъпката на Уебсайта.

  11. Трябва да спазвате стриктно правилата за предоставяне на Услугите и всички мерки за безопасност, въведени от Партньора, включително по отношение на физически характеристики (височина, тегло), екипировка, физическо състояние, употреба на храни и лекарства, необходимост за ползване на инструктор и др.

  12. Партньор може да откаже предоставяне на Услуга или Отстъпка в следните случаи:

 1. При обективна невъзможност да предостави Услугата или Отстъпката;

 2. Ако всички места за използване на Услугата са вече заети. В този случай, ще бъдете уведомени кога най-рано можете да използвате Услугата/Отстъпката;

 3. При отказ за доплащане до пълния размер на официално обявената цена на Услуга;

 4. При неспазване на правилата за използване на съответната Услуга/Отстъпка (например липса на необходима екипировка за безопасност и др.);

 5. Ако откажете да предоставите необходима информация за използване на Услугата;

 6. При наличието на обективни обстоятелства, поради които Услугата не е подходяща или безопасна за Вас, например в случай заболяване, при което не се препоръчва използването на Услугата.

  1. За избягване на всякакво съмнение, FunCard не предоставя Услугите и Отстъпките лично или чрез трето лице и не отговаря за тяхната наличност по всяко време или качество.

  2. FunCard и Партньорите са самостоятелни субекти и никой от тях не действа като представител, агент или подизпълнител на другия.

  3. В случай, че не сте доволни от получена Услуга, можете да се обърнете към съответния Партньор за разрешаване на спора. Ние ще направим всичко възможно да Ви съдействаме за решаването на проблема, но не носим отговорност за неговото решаване.

  4. Ползвателите нямат право да предоставят своите Карти на служители или представители на Партньорите на FunCard, нито да ги препродават на трети лица и носят отговорност за евентуални злоупотреби, извършени с предоставени/препродадени от тях Карти.

  5. Уебсайтът може да съдържа препратки или линкове към уебсайтове на трети лица. FunCard не носи отговорност за верността или пълнотата на информацията, публикувана от трети лица.

 

 1. Подновяване и преиздаване на Карти

  1. Преди или след изтичане на Срока на абонамента може да подадете заявка за подновяване през Вашия профил в Уебсайта като натиснете бутона „Подновяване на Карта“ и изберете начин на плащане. Абонаментната такса за подновената Карта се определя съобразно актуалната ценова листа на FunCard, публикувана на Уебсайта към момента на подаване на заявката за подновяване на Картата и ще бъде визуализирана при генериране на заявката.

  2. След като заявката Ви бъде получена, ще получите потвърждение от служител на FunCard по имейл. След заплащане на Абонаментната такса по един от начините съгласно Раздел IV, т. 4.2.2 – т. 4.2.7 по-горе, Картата ще бъде активна, респ. ще бъде продължена активността й, и ще можете да я използвате за новия Срок на абонамента.

  3. В случай на загубване, повреда или унищожаване на Карта, можете да поискате издаването на нова Карта като влезете във Вашия профил на Уебсайта на FunCard и кликнете върху „Преиздаване на Карта“. За издаването на нова Карта, следва да заплатите такса за преиздаване в размер на 10 лв.


 

 1. Информация относно упражняване правото на отказ от договора

  1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата, на която сте получили Картата, с която можете да използвате Услуги с Отстъпки.

  2. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление чрез писмо, изпратено по пощата, или електронна поща, в което да посочите Вашето име, адрес и телефонен номер, и електронен адрес, ако разполагате с такива.

  3. Можете да използвате стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително, наличен на следния адрес ….

  4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите уведомлението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички суми, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

  6. Ще извършим възстановяването на платените суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите с друг начин на възстановяване. Във всеки случай това възстановяване няма да доведе до разходи за Вас.

  7. При отказ от договора, ще очакваме да ни върнете обратно Картата на следния адрес бул. България 45А, ет. -1(сградата на KPMG) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор като разходите по връщането са за Ваша сметка.

  8. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на Картата обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно Картата, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

  9. В случай, че сте направили регистрация на Уебсайта и сте активирали Картата преди изтичането на 14 дни от датата, на която сте получили Картата, но в рамките на този 14-дневен срок сте решили, че искате да се откажете от договора и сте изпратили уведомление за отказ, Вие ни дължите такса за периода, през който сте могли да ползвате Картата, т.е. от датата на активацията до деня, в който сте изпратили уведомлението за отказ, изчислена пропорционално спрямо целия размер на Абонаментната такса..

 

 1. Деактивиране на Карти

  1. Картата може да бъде деактивирана в следните случаи:

 1. При изтичане на Срока на абонамента, ако не бъде подновена за нов срок;

 2. При прекратяване на договорните отношения с Вас, независимо от причината за това;

 3. От FunCard преди изтичане на Срока на абонамента поради виновно и повтарящо се неизпълнение на Общите условия или условията, за използване на услугите при Партньорите.

 

 1. Интелектуална собственост

  1. Публикуваните текстове, снимки, видеа и други материали на Уебсайта са собственост на FunCard и са обект на закрила от авторското право.

  2. В случай на незаконно копиране, възпроизвеждане или друго нерегламентирано използване на такива обекти на авторски права, FunCard може да предприеме действия за тяхната защита като включително, но не само, поиска спиране на незаконното използване или обезщетение за претърпените вреди.

 

 1. Приложимо право и съд

  1. За тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия е приложимо българското право.

  2. Всички спорни въпроси следва да се решават по мирен начин, а ако това се окаже невъзможно, от компетентния български съд.

 

 1. Изменение на настоящите Общи условия

  1. FunCard може да променя периодично настоящите Общи условия. FunCard ще Ви уведоми за всяко изменение на Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

  2. При несъгласие с измененията в Общите условия, можете да се откажете от договора, без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка, или да продължите да го изпълнявате при действащите преди изменението общи условия в едномесечен срок от получаването на съобщението. В този случай, ще Ви възстановим частта от Абонаментната такса, която е пропорционална на оставащия срок до края на Срока на абонамента.

  3. Измененията в Общите условия стават задължителни за Вас, ако сте уведомени за тях и не сте възразили в едномесечния срок.


 

 1. Решаване на потребителски спорове и спорове във връзка с обработка на лични данни

  1. При възникване на проблем във връзка с предоставяните от нас услуги може да се обърнете към Комисия за защита на потребителя /КЗП/ или Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

КЗП: https://kzp.bg/

тел: 0700 111 22

email: [email protected]

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6


 

КЗЛД:: https://www.cpdp.bg/

тел: 02 915 3518

email: [email protected]

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


 

  1. Ще Ви бъдем благодарни, ако преди да отправите въпроса към компетентните органи, се свържете с нас, за да се опитаме да намерим благоприятно решение.


 

Настоящите Общи условия са последно актуализирани на 10.01.2020г.