Funcard | Повече забавления на по-добра цена
Сайтът използва бисквитки, за да подобри потребителското изживяване. За повече информация натиснете тук

Политика за защита на личните данни

 

Последно актуализирана на 10.10.2019 г.

 

ФЪН КАРД" ЕООД е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 205542267, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, район р-н Витоша, ул. Слав Караславов № 1 („FunCard“ или „Ние“).

FunCard оперира уебсайт, който се намира на следния интернет адрес: http://funcard.club/(„Уебсайт“).

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, FunCard действа в качеството на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от ползватели на Карти FunCard и лицата, които посещават Уебсайта.

 

Ние обработваме Вашите личните данни отговорно и в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, вкл. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-надолу „GDPR”).

Настоящата Политика за поверителност („Политиката“) има за цел да Ви информира какви лични данни обработваме, по какъв начин, с каква цел и за какъв срок, както и относно Вашите права да контролирате тези действия. Всички понятия в настоящата Политика, означени с главна буква, освен, ако не е предвидено друго в нея, ще имат значението, определено в Общите условия на FunCard.

Молим да се запознаете внимателно с настоящата Политика и да се свържете с нас чрез посочените по-долу данни за контакт, в случай че имате каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите лични данни.

Можем да изменяме и допълваме Политиката по всяко време, за което ще Ви информираме чрез актуализиране на датата на настоящата Политика на Уебсайта. Всички изменения или допълнения влизат в сила веднага след публикуване на актуализираната Политика на Уебсайта като Ви молим да проверяване тази секция от време на време за актуализации.

 

 

 1. ПРИНЦИПИТЕ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИМ

Основните принципи, от които се ръководим при събирането и обработването на Вашите лични данни, са:


 

 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, КАК ГИ СЪБИРАМЕ, ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ


 

  1. Лични данни при посещение на Уебсайта


 

При посещението Ви на Уебсайта може да събираме данни от посещението Ви на Уебсайта, генерирани автоматично от него или чрез обслужващата Уебсайта инфраструктура. Тези данни за потреблението могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците от Уебсайта, които посещавате, връзките, на които кликвате, час и дата на посещението, продължителност на посещението, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.


 

Бисквитки

Лични данни, във връзка с посещението на Уебсайта могат да се събират от бисквитки. Това са малки текстови файлове, съхранявани на Вашето устройство (компютър или мобилно устройство) от уебсайтове, които посещавате, включително Уебсайта.

Линкове на трети страни на Уебсайта

Уебсайтът или отделни негови страници могат да съдържат линкове към други сайтове, които ние не управляваме и които не са под наш контрол. Ако кликнете върху линк на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна, затова Ви съветваме да се запознаете със съответната Политиката за поверителност на такава трета страна, преди да й предоставите данните си.

Цели

Целите, за които използваме посочените по-горе лични данни (данни за потребление, включително, такива събирани от бисквитки) са:


 

За повече информация относно начина на действие на бисквитките и как да ги контролирате (ограничавате и изтривате), моля запознайте се с Политиката за бисквитки на FunCard, на следния адрес: тук


 

  1. Лични данни, събирани при поръчка на Карта през Уебсайта

При поръчка на Карта през Уебсайта на FunCard Вие доброволно ни предоставяте и ние събираме следните лични данни:

 

Горепосочените данни събираме с цел:

Данните по-горе обработваме с оглед изпълнението на сключения договор, а по отношение на данните, които ни предоставяте без да това да е задължително за целите на сключване и изпълнение на договора с Вас, въз основа на Вашето изрично съгласие (на основание чл. 6, ал. 1, б. (а) и б. (б) GDPR).

 

FunCard не събира и не обработва данни относно използваната от Вас кредитна/дебитна карта или банкова сметка при поръчката. Информацията за Вашата карта/банкова сметка се обработва от доставчика на платежни услуги съобразно неговата политика за поверителност, като Ви препоръчваме да се запознаете с нея преди да използвате услугите на съответния доставчик.

 

  1. Лични данни за регистрация и активиране на Карта

За да използвате Услугите и Отстъпките трябва да активирате своята Карта като извършите действията, предвидени в Общите условия, и предоставите задължителните данни, които са ни необходими, за да можем да Ви идентифицираме и да активираме картата Ви. За тази цел ние събираме следните лични данни, които са доброволно предоставени от Вас:

 

наричани по-долу заедно „Задължителни данни“, както и само с Вашето изрично съгласие следните данни:

наричани по-долу заедно „Доброволно предоставени данни“.

 

Задължителните данни събираме с цел:

 

Задължителните данни обработваме за целите на изпълнението на задълженията ни по сключения договор за закупуване на Карта (на основание чл. 6, ал.1, б. (б) GDPR).

 

Доброволно предоставените данни събираме само въз основа на Вашето изрично съгласие с цел по-добро опознаване на Вашите интереси и предпочитания и разширяване/диверсифициране на мрежата ни от Партньори и Търговски обекти с оглед повишаване на Вашата удовлетвореност от услугите ни (на основание чл. 6, ал.1, б. (a) GDPR).

  1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с използването на Картите

Когато използвате Картите FunCard, Ние може да събираме информация относно датата, часа и Търговските обекти, в които е използвана Картата. Тази информация може да бъде свързана с Вас индиректно, посредством данните, които сте предоставили при активиране на Картата. Ние обработваме посочените данни за целите на изпълнението на договора с Вас и за целите на уреждане на отношенията с нашите Партньори, при които ползвате Услуги с Отстъпки, както и за защита на нашия легитимен интерес да предотвратяваме злоупотреби с Картите. Когато използвате Картите в Търговските обекти на Партньори, информацията относно дата и час на използване на Картата става достъпна и за Партньорите, при които използвате Услугите и Отстъпките.

  1. Използване на лични данни за маркетингови цели

С Вашето съгласие, можем да използваме Вашите данните, които сте ни предоставили, за да се свържем с вас и да Ви изпратим бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да Ви интересува и е свързана с предлаганата от нас услуга. Можете да се откажете от получаването на което и да е или от всички съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

  1. Данни, които предоставяте за публикуване на Уебсайта или в социалните мрежи и други платформи

Възможно е да събираме и обработваме информация за Вас, която сте ни предоставили чрез Уебсайта или някоя от социалните платформи, на които FunCard поддържа своя страница като Facebook, Twitter, Instagram или създадена общност във Viber. Например когато споделяте мнението си или когато се присъединявате към кампании, регистрирате се за получаване на маркетингова информация, записвате се за нашите услуги или участвате във форум, група, общност или анкета.

Моля обърнете внимание, че информацията, която публикувате на някои от нашите страници в платформите, управлявани от трети страни (като Twitter, Instagram, Facebook, блогове, форуми, групови чатове или Viber общности), включително мнения, снимки или видеоклипове, ще бъдат видими и достъпни за всички посетители на съответната общност или платформа. Това поражда риск от копиране или използване на предоставената от Вас информация от други лица, върху които FunCard няма контрол и за чиито действия не носи отговорност.

 

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за определен период от време, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани и се обработват или за спазване на законови или регулаторни изисквания. Те могат да бъдат съхранявани, както на хартиен, така и на електронен носител. В зависимост от целта, за която ги събира, FunCard обработва лични данни за следните срокове:

 1. Личните данни, които се събират при посещение на Уебсайта се съхраняват за различен срок, в зависимост от вида на данните. Някои от тях съществуват само докато посещавате Уебсайта и се изтриват веднага след като затворите страницата (като данни от сесийни бисквитки). За повече информация относно сроковете на съхранение на подобни данни, моля запознайте се с Политиката ни за бисквитките на следния адрес

 2. Личните данни, обработвани за целите на закупуването на Карта – за срок до отпадане на необходимостта от тези данни за изпълнението на договора, освен ако съхранението им за по-дълъг срок не е необходимо с оглед изпълнение на задължения на FunCard съгласно данъчното, счетоводното законодателство и други закони (обичайно 5 години). При всички случаи, максималният законоустановен срок, за който могат да бъдат съхранявани личните данни, е 10 години (или друг срок, който бъде предвиден в закона).

 3. Личните данни, обработвани за целите на Активацията на Картата, т.нар. „Задължителни данни“ - за срок не по-дълъг от Срока на абонамента (периодът, през който Картата е активна). Личните данни, обработвани за целите на подобряване/разширяване услугите на FunCard , т.нар. „Доброволно предоставени данни“ - до изпълнение на целите, за които са събрани или до оттегляне на Вашето съгласие за тяхното обработване;

 4. Личните данни, които обработваме във връзка с използването на Картите по т. 2.4., съхраняваме за Срока на абонамента след което предприемаме мерки за тяхното своевременно изтриване;

 5. Личните данни, събрани с маркетингови цели съхраняваме до оттегляне на съгласието за обработването им.

След изтичането на горепосочените срокове, FunCard полага необходимите усилия да изтрие и унищожи своевременно всички данни, без ненужно забавяне.

 

 1. Трети лица, на които разкриваме/предоставяме лични данни

FunCard е администратор на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно Дружеството да разкрие Ваши лични данни на трети лица, които са обработващи лични данни, съвместни или самостоятелни администратори.  

 

Лицата, на които бихме могли да разкрием Ваши лични данни, са:

Третите лица, на които сме разкрили Ваши лични данни имат достъп до Личните Ви данни само доколкото е необходимо за изпълнение на договорките, които имаме с тях и конкретните задачи, които сме им възложили, като те се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

 

Ние не предаваме и не обработваме по друг начин Ваши лични данни извън ЕС.

 

Ако се намирате извън Република България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително личните данни, в България и ги обработваме там.

 

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява Вашето съгласие за прехвърлянето.

 

 1. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

При спазване на българското и европейското законодателство, включително GDPR, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от FunCard:

  1. Право да бъдете информирани – имате право да изискате от нас информация относно видовете лични данни, които обработваме, както и за целите и сроковете на обработване и третите лица, на които бихме могли да предоставим Вашите лични данни.

  2. Право на достъп до личните данни – имате право да получите потвърждение от нас дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до Вашите личните данни, както и да получите копие от тях.

  3. Право на коригиране на личните данни – имате право да поискате да коригираме, съхранявани от нас Ваши лични данни, ако те са неточни. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право и да поискате допълване на непълните лични данни.

  4. Право на изтриване – имате право да поискате от нас да изтрием Ваши лични данни при предпоставките, посочени в чл. 17 от GDPR, включително в случаи, когато сте оттеглили съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; когато съответните лични данни повече не са необходими за целите, за които са били обработвани или когато обработването им е неправомерно.

  5. Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате временно преустановяване/ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато оспорвате тяхната точност/актуалност; когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;  когато не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или когато сте възразили срещу тяхното обработване съгласно и очаквате проверка по подаденото възражение.

  6. Право на възражение срещу обработването – имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от наша страна, когато правното основание за обработването на данните Ви са легитимни интереси на FunCard или изпълнение на задача от обществен интерес. В този случай ние следва да преустановим обработването освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.

  7. Право на преносимост на личните данни – имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването на данните се извършва въз основа на Вашето съгласие или на основание изпълнение на договорни задължения от наша страна.

  8. Право да оттеглите съгласието си когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. 

  9. Право да не бъдете обект на автоматизирана обработка - да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

  10. Жалба до надзорния орган – имате право да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

 1. Упражняване на правата Ви съгласно GDPR:

Вие можете да упражните правата си на субект на данни като се свържете чрез посочените в т.9 данни за контакт.

Ние ще отговорим на Вашето искане във възможно най-кратък и не по-късно от един месец от неговото получаване. При необходимост този срок може да бъде удължен, като се вземе предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за евентуално забавяне.

 

Моля, обърнете внимание, че имаме право да Ви помолим да докажете самоличността си, преди да отговорим на подобни искания от Ваша страна.

 

 1. Мерки за защита на личните данни

Сигурността на Вашите данни е от изключително значение за нас. Ние предприемаме следните подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме, че предоставените ни от Вас лични данни се обработват по сигурен начин в нашите системи:

В случай на нарушение на сигурността на личните данни FunCard, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като нарушението е установено, уведомява за него Комисията за защита на личните данни.

 

 1. Лични данни на лица под 18 години

Не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лични данни на лице на възраст под 18 години, ще предприемем необходимите действия, за да изтрием данните възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на лица под 18 г. открият, че лица под тяхното настойничество са дали данните си на FunCard, молим да се свържете се с нас и ние ще изтрием данните във възможно най-кратък срок.

 1. Данни за контакт


 

Ако имате въпроси или искате да упражните правата във връзка с обработка на Вашите лични данни, свързани с настоящата политика, можете да се свържете се с нас на:

адрес: бул. България 45А, ет. -1(сградата на KPMG)

имейл: [email protected]

телефон: 0885329405

формуляр за връзка на уебсайта: Контакт

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на Личните данни, ако смятате че Вашите Лични данни се събират или обработват незаконосъобразно. Органът за защита на Личните данни, компетентен за Република България, е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с която може да се свържете по следните начини:

на адрес: София 1592, проф. „Цветан Лазаров“ № 2;

факс: 029153525;

имейл: [email protected]